Browsing:

Galleries

Te taratara raoi ibukin mwakuri ni kekewe ni ni kamwaamwane.

Inanon wiiki aika a tia n nako ao bon iai teniman mai buakoia raou ni I-Kiribati ke I-Kiribati Matiare ae i ataia ae a tia n reke nte Identity Theft ke a Kimoaaki Rongorongoia. Te kauring, taratara raoi, tai anga Read more…