Te Tai / Time

Te tai, tao kam na kangai tera te tai? Eang ti bon bane n ataa te tai ao tao nakoia raou ake a maan iaon America a bon bane n ataia bwa kawakinan te tai e bon rang kakawaki. Te tai tiaki ara bwai, te tai bon ara tia kairiri ao e bwaoti nakoira, te tai tiaki kona ni katuanakokairiira on kakawakin te tai