Te Reitaki / Communication

N rokou i Amerika ao teuana te bwai ae i aki kona ni mwaninga bwa aron au taetae ni imatang ao aron ongou n aia taetae ni imatang kaain te aba.  Eang e ngae ngke i maeka iaon Hawaii ao aron ongou n aia taetae aomata e bon rang kanganga ootau bwa i taku bwa arang wititi ao taeka aika a kakaboonganai kanga tiaki tataneai iai.  Ngaia are i aki toki ni kangai nakoia, bwa ana kaokia riki taiaoka bwa iaki ota?  

Ao n akea au atatai, ao ngaia naake a ongora irou ai bon ti tearona naba, bwa aaki oota irou bwa a taku bwa iai au ee ao aaki oota n tabeua au vocaburary bwa tiaki taeka aika a kakaboonganai.  Ngaia are ngkana i taetae ao ngaia a bae n titirakinai bwa tera ae i taekinna?”.  Ea bon tira taai aika i aki oota ni bwaai ae a taekinaki ma ia kewe naba ni kangai bwa angkoa i ota.  Tokina ao e bure au mwakuri are i karaoia ke e bure te tabo are i nako iai bwa ai korakoran ae i rawa ni kaotia ae i aki oota.  Eang n tabetai ao ti rawa ni kaotia ae tiaki oota bwa rimwi tina ngareakinaki ma tina uringa bwa e raoiroi riki ae ko kaotia ae ko aki oota nakon are kona kewe ao bon ngkoe are kona bon manga rawata imwiina.  

Ni kaireitaki ma aron te maroro ao i uringii naba boong tabeua ake rotaaki kamanga ma ia ataia bwa i aki kona ni kangai ok ke i ota ngkana i bon aki oota nte bwai ae taekinaki