Te Kuretiti tikooa / Credit Score

Tauakin am bwii ma karikirakean kinaakim ibukin te tango mwane, te kabwara tarau ke te kaboobwai aika a bubura n aron te Kaa, te Auti ke tango mwane man bangke.