Te Kuretiti Kaati / Credit card

Kaboonganaan te mwane ae akea iroum ke te tango mwane ni kaiokaki ma te kakaonimaki ni kabwara tarau iaon te tai bwa karikirakean am bwi ke am kuretiti tikooa.