Te bao ni mwamwananga / Transportation

Ko kaboo kaa

Ko ko toka nte bwati