Browsing:

Category: Te Tibwatibwa

Te taratara raoi ibukin mwakuri ni kekewe ni ni kamwaamwane.

Inanon wiiki aika a tia n nako ao bon iai teniman mai buakoia raou ni I-Kiribati ke I-Kiribati Matiare ae i ataia ae a tia n reke nte Identity Theft ke a Kimoaaki Rongorongoia. Te kauring, taratara raoi, tai anga Read more…


Kaabwabwakan tain bwakan Te Mwane ni Buoka Inanon tain te Covid19 (Stimulus Check)

Mauri ao Aloha mai Maui. Au kantaninga bwa kam bon bane ni marurung raoi n auan te bong ae te Katenibong 09/09/2020. Eang bon iai ongou are ia manga kan tibwai ma ngkami ake kam tuai ongo ao tao au Read more…


Te Kowiti19 (Covid19)

Mauri ngkami n auan te bong aei te Kaonobong 09/05/2020. Bon au kan tibwatibwa ma ngkami teutana ibukin te kauring ao riki te taratara raoi n aaro ni katantan man te aoraki ae te Covid19. N au wareware nte beeba Read more…