Browsing:

Category: Te Kamauri

Te Ngao n Atatai ao ni Kaongora ibukin Te Maeka I-Amerika.

Mauri ngkami raou ni I-Kiribati ao Kiribati-IMatiare ake kam maeka ao kam iangoa te mwaing nako Amerika. I rang ingainga nanou ni kan tibwa ma ngkami te Ngao n Atatai ao ni kaongora ae i a tibwa kateiteia ibukin kaongoraa Read more…