Browsing:

Month: September 2020

Kaabwabwakan tain bwakan Te Mwane ni Buoka Inanon tain te Covid19 (Stimulus Check)

Mauri ao Aloha mai Maui. Au kantaninga bwa kam bon bane ni marurung raoi n auan te bong ae te Katenibong 09/09/2020. Eang bon iai ongou are ia manga kan tibwai ma ngkami ake kam tuai ongo ao tao au Read more…


Te Kowiti19 (Covid19)

Mauri ngkami n auan te bong aei te Kaonobong 09/05/2020. Bon au kan tibwatibwa ma ngkami teutana ibukin te kauring ao riki te taratara raoi n aaro ni katantan man te aoraki ae te Covid19. N au wareware nte beeba Read more…